Size kolaylık sağlamak için bu sayfanın bir çevirisini sunmaktayız. Bu çeviri sadece bilgilendirme amaçlıdır. İngilizce versiyon geçerlidir.


ShareTheMeal (“Hizmet” veya “biz”), Dünya Gıda Programı'nın (“WFP”) bir girişimidir. WFP, BM sisteminin uluslararası bir organizasyonudur.

Hizmete erişim ve kullanım, sizin veya temsil ettiğiniz kuruluşun (“Kullanıcı”) aşağıdaki kullanım koşul ve hükümlerini (“Kullanım Koşulları”) kabulü anlamına gelir. Bu Kullanım Koşullarını kabul etmiyorsanız Hizmete erişemez veya Hizmeti kullanamazsınız.

ShareTheMeal uygulaması, iOS için Apple App Store'dan, Android için ise Google Play ve Amazon'dan indirilebilir. Apple App Store, Google Play ve Amazon’un WFP’ye ait hizmetler olmadığını ve ilgili üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarının ayrı şartlarına tabi olduğunu lütfen unutmayın.

Hizmet, dünya çapında fikri mülkiyet kanunları tarafından korunur. Bu Kullanım Koşulları içinde hiçbir şey, söz konusu içerikle ilgili üçüncü taraf hak veya avantajlarının tanınması anlamına gelmez.

Hizmet, Kullanıcıların belirli bölgelerdeki çocuklara Hizmette belirtildiği gibi yiyecek temin etmeyi amaçlayan WFP projelerini desteklemek için bağış yapmasına izin verir. Bağışlar kredi kartı, Apple Pay, Google Pay, PayPal ve diğer ödeme yöntemleriyle (her biri “Ödeme Yöntemi”) yapılabilir. Kullanıcı, bir Ödeme Yöntemiyle ilgili bilgi vererek (i) bu Ödeme Yöntemini kullanmasına izin verildiğini; ve (ii) finans kuruluşu veya başka bir ödeme yöntemi sağlayıcı tarafından işleme ilişkin tahsil edilen herhangi bir ücret için sadece Kullanıcının sorumlu olacağını onaylar ve kabul eder.

Bağışlar; Braintree, PayPal ve Stripe gibi üçüncü taraf ödeme işleyicileri aracılığıyla işlenmektedir. Bağışları WFP'ye iletmek için Maecenata Foundation, Adalbertstrasse 108, 80798 Münih, Almanya ve World Food Program USA, 1725 I Street NW, Suite 510, Washington, DC 20006 (501(c)(3) kapsamındaki halka açık hayır kurumu) gibi yerel bağış toplama kuruluşlarıyla iş birliği yaparız.

Tüm bağışların ve ilgili işlemlerin güvenli bağlantı aracılığıyla yapılmasını sağlamak için her türlü makul özeni gösteririz. Ancak internet üzerinden iletilen bilgi ve ödemelerin güvenliği garanti edilemez. Kullanıcı: (i) bağışların Kullanıcının kendi takdirine bağlı ve riskin kendisine ait olduğunu; ve (ii) (a) Kullanıcı tarafından verilen bilgilere üçüncü taraflarca yetkisiz erişim sağlaması durumunda Kullanıcının maruz kalacağı kayıplar ve (b) Kullanıcının finans kuruluşu, kredi kartı ya da başka bir ödeme yöntemi sağlayıcı, iletişim hizmetleri sağlayıcı veya üçüncü tarafların WFP'ye yapılan bağışlar ve bunlara ilişkin işlemlerle bağlantılı eylemleri veya ihmalleri nedeniyle hiçbir sorumluluk üstlenmediğimizi kabul ve beyan eder.

Hizmet aracılığıyla kişisel bilgilerin toplanması, muhafaza edilmesi ve kullanılması Gizlilik Politikasında açıklanmıştır.

Hizmet, Facebook gibi üçüncü taraf hizmetleriyle entegredir ve üçüncü taraf internet sayfalarına bağlantılar içerir. Üçüncü taraf hizmetleri ve internet sayfaları bizim kontrolümüz altında değildir ve ilgili üçüncü tarafın hüküm ve koşullarına tabidir.

Hizmet; ticari elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal etmeme gibi garantileri de kapsayan ancak bunlarla sınırlı olmayan açık ya da zımni hiçbir garanti verilmeksizin “olduğu gibi” ve “mümkün olduğu haliyle” sağlanır. Doğruluk veya eksiksizlik konusunda herhangi bir garanti veya beyanda bulunmayız. Hizmeti periyodik olarak değiştirir, iyileştirir veya güncelleriz.

Belirli şirketlerin, ürünlerinin veya marka adlarının hizmet kapsamında belirtilmesi veya dahil edilmemesi, WFP'nin herhangi bir onayını veya kararını ifade etmez.

WFP'nin adı, amblemi ve kısaltması (“WFP İşaretleri”); WFP'nin münhasır mülkiyetidir ve uluslararası yasalar kapsamında korunur. WFP İşaretlerinin izinsiz kullanımı yasaktır. WFP İşaretleri, WFP'nin önceden yazılı izni olmadan çoğaltılamaz veya kullanılamaz.

Yalnızca kendi takdirimize bağlı olarak (i) Hizmetin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, sınırlandırılması veya devam ettirilmemesine; (ii) bildirimde bulunulmaksızın kullanıcının Hizmete erişiminin reddedilmesine; ve (iii) bu genel Kullanım Koşullarının değiştirilmesine yönelik haklarımız saklıdır.

WFP, personeli, yetkilileri, çalışanları ve bilgi ya da içerik sağlayıcıları; nedeni ne olursa olsun herhangi bir arıza, yanlışlık, hata, ihmal, kesinti veya gecikme, silinme, kusur, değişiklik veya kullanım, virüs ya da yıkıcı özellikleri olan başka bir şey bulaşması ve iletişim hattı arızası dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Hizmetin kullanımından kaynaklandığı iddia edilen hiçbir kayıp, zarar, yükümlülük veya giderden hiçbir koşul altında sorumlu tutulamaz. WFP, bu tür zararların olasılığı hakkında bilgilendirilmiş olsa bile, ihmal de dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere hiçbir koşulda ve hiçbir şekilde doğrudan, dolaylı, tesadüfi, özel veya sonuç niteliğindeki zararlardan sorumlu tutulamaz. 

Bu Kullanım Koşullarında yer alan hiçbir şey; WFP, Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün 1946 tarihli Birleşmiş Milletlerin Ayrıcalık ve Muafiyetlerine dair Sözleşme, 1947 tarihli İhtisas Kuruluşlarının Ayrıcalık ve Muafiyetlerine dair Sözleşme, uluslararası teamül hukuku, diğer ilgili uluslararası veya ulusal anlaşmalar ve iç hukuka istinaden sahip oldukları herhangi bir ayrıcalık ve muafiyetinden açık veya zımni bir şekilde feragat ettiği anlamına gelmez. 

WFP'nin Hizmete ilişkin hakları da dahil olmak üzere işbu Kullanım Koşullarının herhangi bir şekilde ihlali için yasalarca sağlanan tüm çözüm yollarını arama hakkımız saklıdır. WFP'nin bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünden feragati, yazılı olarak belirtilmedikçe ve usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş temsilcisi tarafından imzalanmadıkça bağlayıcı değildir.

Bu Kullanım Koşulları ve bunlardan kaynaklanan herhangi bir uyuşmazlık, tek bir ulusal hukuk sistemine değil, münhasıran uluslararası hukukun uluslararası ilkelerine tabi olacaktır.

İşbu Kullanım Koşullarından (Gizlilik Politikası dahil) veya bunların ihlali, feshi ya da geçersizliğinden kaynaklanan yahut bunlarla veya Kullanıcının Hizmeti ya da herhangi bir içeriğini kullanmasıyla bağlantılı olan ihtilaf, çelişki ya da hak iddiaları o sırada yürürlükte olan UNCITRAL Tahkim Kurallarına uygun bir tahkim yoluyla çözümlenir. 1 (bir) hakemden oluşan hakem heyeti, tümü  UNCITRAL Tahkim Kurallarının Madde 26 (‘Geçici Tedbirler’) ve Madde 34 (‘Hakem Kararının Şekli ve Etkisi’) bölümlerine istinaden belirlenen hakem heyeti yetkisi uyarınca (i) bu kapsamda sağlanan ürünler, hizmetler veya maddi ya da gayri maddi malların yahut gizli bilgilerin iade veya imha edilmesi; (ii) bunların feshedilmesi; veya (iii) bu kapsamda sağlanan ürünler, hizmetler veya maddi ya da gayri maddi mallar yahut gizli bilgilerle ilgili olarak diğer koruyucu önlemlerin alınması için (hangisi uygunsa) emir verme yetkisine sahiptir. Hakem Heyeti, cezai tazminat kararı verme yetkisine sahip değildir. Herhangi bir ihtilafa ilişkin nihai süreç olarak bu tahkim işleminin uygulanması sonucunda verilen hakem kararları, WFP ve Kullanıcı için bağlayıcı olacaktır. Bu tür işlemlerin dili İngilizce olacaktır.

Bu Kullanım Koşullarının birden fazla dil versiyonu olması ve versiyonlar arasında herhangi bir tutarsızlık bulunması durumunda daima İngilizce versiyon geçerli olacaktır.

Bu Kullanım Koşulları hakkında herhangi bir sorunuz varsa lütfen support@sharethemeal.org adresinden bizimle iletişime geçin.

Son düzenleme: 6 Eylül 2018

Terms of Use

ShareTheMeal (the “Service” or “we”) is an initiative of the World Food Programme (“WFP”). WFP is an international organization of the United Nations.

The access to and use of the Service constitutes acceptance by you or the entity you represent (“User”) of the following terms and conditions of use (the “Terms of Use”). If you do not agree to these Terms of Use, you may not access or use the Service.

The ShareTheMeal app can be downloaded from the Apple App Store for iOS and from Google Play and Amazon for Android. Please note that the Apple App Store, Google Play and Amazon are no service of the WFP and are subject to separate terms of the respective third-party service providers.

The Service is protected by intellectual property laws worldwide. Nothing in these Terms of Use shall be deemed to confer any third-party rights or benefits on any such content.

The Service allows Users to make donations in support of WFP’s projects that aim to provide children in specific regions with food as displayed in the Service. Donations can be made via credit card, Apple Pay, Google Pay, PayPal and other payment methods (each a “Payment Method”). By providing information related to a Payment Method, User represents, acknowledges and agrees that User: (i) is permitted to use that Payment Method; and (ii) shall be the solely responsible for any fee charged by the User’s financial institution or other payment method provider for the transaction.

Donations are processed through third-party payment processors such as Braintree, PayPal and Stripe. We cooperate with local fundraising organisations such as Maecenata Foundation, Adalbertstrasse 108, 80798 Munich, Germany and World Food Program USA, 1725 I Street NW, Suite 510, Washington, DC 20006 (a 501(c)(3) public charity) that will forward donations to WFP.

We take every reasonable care to ensure that all donations and related transactions are conducted via a secure connection. However, the security of information and payments transmitted via the internet cannot be guaranteed. The User acknowledges and agrees that: (i) donations are at User’s own discretion and risk; and (ii) we have no liability whatsoever for (a) any loss the User may suffer if a third party obtains unauthorized access to any information provided by the User and (b) any act or omission by the User’s financial institution, credit card or other payment method provider, telecommunications services providers or any third party in connection with the donations to WFP and transactions related thereto.

Our collection, retention and use of personal information through the Service is described in the Privacy Policy.

The Service integrates third-party services such as Facebook and contains links to third-party webpages. Third-party services and webpages are not under our control and are subject to the respective third-party’s terms and conditions.

The Service is provided “as is” and “as available", without warranty of any kind, either express or implied, including, without limitation, warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement. We do not make any warranties or representations as to accuracy or completeness. We periodically change, improve or update the Service.

The mention or omission of specific companies, their products or brand names in the Service does not imply any endorsement or judgement on the part of WFP.

WFP’s name, emblem and abbreviation (the “WFP Marks”) are the exclusive property of WFP and are protected under international law. Unauthorized use of the WFP Marks is prohibited. The WFP Marks may not be reproduced or used in any manner without WFP’s prior written permission.

We reserve the exclusive right in our sole discretion to (i) alter, limit or discontinue the Service in any respect; (ii) deny user access to the Service without notice (iii) modify these general Terms of Use.

Under no circumstances shall WFP, its staff, officials, employees, information or content providers be liable for any loss, damage, liability or expense incurred or suffered that is claimed to have resulted from the use of the Service, including, without limitation, any fault, inaccuracy, error, omission, interruption or delay deletion, defect, alteration or use, with respect thereto, infection by virus or any other contamination of by anything which has destructive properties, communication line failure, regardless of cause. Under no circumstances, including but not limited to negligence, shall WFP be liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages, even if WFP has been advised of the possibility of such damages.

Nothing in these Terms of Use shall imply a waiver, express or implied, by WFP, the United Nations and the Food and Agriculture Organization of the United Nations of any privileges and immunities enjoyed by them pursuant to the 1946 Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, the 1947 Convention on the Privileges and Immunities of Specialized Agencies, customary international law, other relevant international or national agreements, and under domestic law.

We reserve the right to seek all remedies available by law for any violation of these Terms of Use including any rights of WFP in the Service. No waiver by WFP of any provision of these Terms of Use shall be binding except as set forth in writing and signed by its duly authorized representative.

These Terms of Use and any dispute arising therefrom shall be exclusively governed by international principles of international law, to the exclusion of any single national system of law.

Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to these Terms of Use (including the Privacy Policy), or the breach, termination or invalidity hereof or to the use of the Service by the User or any content available therein shall be settled by Arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules then in force. The arbitral tribunal, which shall be composed of 1 (one) arbitrator, shall be empowered to order: (i) the return or destruction of goods or any property, whether tangible or intangible, or of any confidential information provided hereunder; (ii) the termination hereof; or (iii) that any other protective measures be taken with respect to the goods, services or any other property, whether tangible or intangible, or of any confidential information provided hereunder, as appropriate, all in accordance with the authority of the arbitral tribunal pursuant to Article 26 (‘the Interim Measures’) and Article 34 (‘the Form and Effect of the Award’) of the UNCITRAL Arbitration Rules. The arbitral tribunal shall have no authority to award punitive damages. WFP and the User shall be bound by any arbitration award rendered as a result of such arbitration as the final adjudication of any such dispute. The language of any such proceedings shall be English.

To the extent that there exists more than one language version of these Terms of Use and there is any inconsistency between the versions, the English version shall always prevail.

If you have any questions about this Terms of Use, please contact us via support@sharethemeal.org.

Last modified: September 6, 2018